0908.707.122 - 0909.509.252 - 0937.335.799 Cần Thơ

Cung cấp nước biển cho các tiểu thương tại các chợ hải sản tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận